Registrer ny bruker Systemkrav Kontakt oss/Hjelp

Velkommen til ePlassen

ePlassen er en modulbasert løsning for alle som trenger eiendomsopplysninger og kartinformasjon fra kommuner og Kartverket.
Ulike deler av næringslivet har behov for ulik eiendomsinformasjon. Her bestiller du det du trenger - raskt, rimelig og effektivt.

Flere og flere velger å selge bolig eller hytte selv og må innhente nødvendig eiendomsinformasjon. Om kort tid vil Proconet tilby også privatpersoner å bestille produkter fra ePlassen.

Eiendomsinfo
(Åpen for alle)

Kan finne din plassering og viser et utvalg kart. Vis f.eks satellittbilder fra Google kombinert med tomtegrenser fra Kartverket. Velg en eiendom for å vise gårds- og bruksnummer, samt registrert adresse i Matrikkelen. Samtidig blir eiendomsteigen tegnet på kartet. Har du bruker i ePlassen, kan du herfra bestille produkter for eiendommen.

Søk etter og finn adresser/gårds- og bruksnummer for en hvilken som helst eiendom i Norge. Du kan også se eiendommen fra gateplan med Google Street View og skråfoto der det er tilgjengelig.

Bestill produkter
(Krever innlogging)

Bestill utskrifter fra Matrikkelen og Grunnboken for valgt eiendom. Utskriftene lagres som PDF-dokumenter i dokumentarkivet for senere nedlasting, eller du kan få de tilsendt på e-post.

Du kan også bestille eiendomsrelaterte produkter fra alle kommuner i Norge. Eksempel på kommunale produkter er meglerpakker, takstpakker, plankart osv. Leveransene lagres i dokumentarkivet, knyttet til eiendommen.

Finn naboer
(Krever innlogging)

Finner naboer til en valgt eiendom. Lar deg legge til eller fjerne naboer på kartet, før det produseres en liste over hjemmelshavere til de markerte eiendommene. Listen lagres som et PDF-dokument i dokumentarkivet, tilgjengelig for nedlasting når som helst, eller du kan få den tilsendt på e-post.

Eierskap
(Krever innlogging)

Søk etter person eller firma. Eiendommer hvor vedkommende har eierforhold vises på kartet. Filtrer resultatet - f.eks kan du plotte alle eiendommene i en bestemt by på kartet. Søkene blir lagret, slik at du kan hente de opp igjen senere. Har du tilgang til dokumentarkivet, kan du også flagge interessante eiendommer for senere behandling.

Ubebygd eiendom
(Krever innlogging)

Søk i et kartutsnitt etter eksempelvis ubebygde eiendommer, eller bebygde, store tomter, som kan deles og bebygges. Søk kan gjøres hvor som helst i Norge og blir lagret slik at du kan hente de opp igjen senere. For eiendommer av interesse, kan du flagge de, ta utskrift fra Matrikkelen og Grunnboken, bestille produkter fra kommuner, samt lagre dokumenter i dokumentarkivet.

Dokumentarkiv
(Krever innlogging)

Lar deg lagre filer, slik som bilder, dokumenter og tekniske tegninger, i vårt dokumentarkiv. Oppretter automatisk mapper og knytter dokumenter mot valgt eiendom. Flagg interessante eiendommer i alle kart og inne i dokumentarkivet.

Last enkelt opp og ned dokumenter til arkivet. Notater kan knyttes til alle objekter. Versjonshåndtering og søppelkurv sikrer dine dokumenter.

Del dokumentene dine med andre brukere og grupper, eller send de som e-post. Du kan også produsere malbaserte Word-rapporter av valgte bilder og notater.